Offertförfrågan
med över 20 års erfarenhet inom byggbranschen

Ingenjörskontoret.se

Erbjuder lösningar på era byggtekniska problem


Söker du en besiktningsman i Jönköping med omnejd?

Är du i startgroparna att bygga om, renovera ditt badrum, bygga nytt eller installera solceller? Vi finns för att säkerställa fackmässigt utförande enligt nu gällande byggregler. Vi kan hjälpa er i projekteringsskedet, under byggprocessen eller när allt är klart och färdigt för besiktning. Har ni hamnat i tvist och vill ha en oberoende besiktningsman? Vi utför husbesiktning i Jönköping med omnejd. En besiktningsman som är medlem i SBR och certifierad av RISE är er trygghet!


Besiktningstjänster

Nedan är ett axplock av de tjänster vi utför
Husbesiktning, Entreprenadbesiktning

Husbesiktning

Entreprenad besiktning

Av RISE Certifierad Besiktningsman

Som beställare/entreprenör kan ni beställa besiktning för att få en opartisk bedömning om entreprenaden är utförd enligt kontraktshandlingar och gällande Svenska byggregler.

besiktning av solceller, tak med solceller

Solceller

Solcellsbesiktning

Av SBR diplomerad för besiktning av solcellsinstallationer

 Idag finns det rapporter som pekar ut återkommande problem i samband med installationer och drift av solcellsanläggningar. Att anlita en Certifierad besiktningsman borgar för att entreprenaden följer det ni har kommit överens om i kontraktsväg.

Lekplatsbesiktning, lekplatssäkerhet, besiktning av lekplatser

Lekplatser

Lekplatsbesiktning

Diplomerad Lekplatsbesiktningsman enligt SERENO modellen, SS-EN 1176

Besiktningar ska ligga till grund för förebyggande och avhjälpande underhåll.

Installationsbesiktning -Rutinmässig visuell besiktning-  Funktionsbesiktning-Årlig besiktning

enstegstätade fasadsystem, säker fasad, fasadbesiktning, putsfasader

Putsfasader

Fasadbesiktning

Av SPEF godkänd fasadkontrollant för Säker Fasad

Som beställare/entreprenör kan ni beställa tredjeparts kontroll att tillverkarens fasadsystem monteras enligt anvisning och att egenkontroller finns som styrker detta.

Behörig lösull, tredjepartskontroll, vind

Lösull

Behörig lösull

Tredjepartskontroller lösull

Djupgående kontroll av lösullsinstallationer framtaget av Branschföreningen för Lösullsisolering 

Mögelskador-fuktmätning-fuktutredningar

Fuktmätning- Fuktutredningar

Skadebesiktning

Av SBR Diplomerad Fuktsakkunnig

Fuktmätning och besiktning av kritiska konstruktioner utgör det första steget i en skadeutredning.

-Fuktsakkunnig eller stöd i projekt

-Rådgivning och stöd i fuktfrågor

-Fuktmätning - vid fukt och mögelskador


Byggledning

Nedan är ett axplock av de tjänster vi utför
Kontrollplan, KA, kontrollansvarig

Kontroll

Kontrollansvarig

Av RISE Certifierad Kontrollansvarig enl. PBL med N-behörighet.

Vi hjälper dig bland med att ta fram förslag till kontrollplan och ser till att kontrollplanen följs och att nödvändiga kontroller utförs.

Bygghandling

Arkitektur

Mångårig erfarenhet inom AutoCad

Vi älskar god arkitektur och hjälper dig från idé och bygglov till projektering, produktion och senare överlämning.

Projektering-Kontroll

Fuktsakkunnig

Av SBR Diplomerad Fuktsakkunnig

Som fuktspecialist arbetar vi med fuktstöd och rådgivning vid både projektering och produktion.


på Waldenviks ingenjörskontor

  • är vi 100% opartiska

  • arbetar vi tillsammans med våra kunder och partners för att skapa hållbara lösningar

  • arbetar med bostadsrättföreningar, entreprenörer, försäkringsbolag, advokater och konsumenter

  • har gällande konsultansvarsförsäkring i överensstämmelse med ABK 09 som omfattar alla våra uppdrag

  • är medlemmar i SBR:s expertgrupper, samt av RISE certifierade