Offertförfrågan
BESIKTa SOLCELLer

Solcellsbesiktning

Vi kontrollerar om entreprenaden är kontraktsenligt och fackmässigt utförd 
auktoriserad besiktningsman solceller

Besiktningsmannen

Av SBR diplomerad för besiktning av solcellsinstallationer

"Om man som beställare inte har god kunskap och egna resurser att besiktiga en solcellsinstallation bör man kontakta en oberoende besiktningsman.  Att anlita en av SBR Godkänd besiktningsman borgar för att entreprenaden följer det ni har kommit överens om i kontraktsväg" (www.SBR.se)

Husbesiktning

Uppdraget

Entreprenadbesiktning

Vid besiktningen kontrollerar besiktningsmannen handlingar såsom kontrakt, egenkontroller, vindlastberäkningar och övrig dokumentation så anläggningen uppfyller de ställda krav som finns samt det fysiska utförandet så att detta uppfyller gällande lagkrav och regelverk.

SBR

SBR Byggingenjörerna 

SBRs expertgrupp för entreprenadbesiktning

Vi är medlem i SBR:s expertgrupp för entreprenad besiktning.

"När du anlitar en SBR godkänd besiktningsman så säkerställer du kvalitets- och kompetensnivån då vi gemensamt inom SBR verkar för korrekt och fackmässigt utförda besiktningar, för likformighet i tolknings- och toleransfrågor, för nyrekrytering, fortbildning och erfarenhetsåterföring samt utgör kontaktorgan besiktningsmän emellan och mot branschen." (www.SBR.se)

gar-bo

Sammarbeten 

Gar-Bo Besiktning AB

Vi utför entreprenadbesiktning på uppdrag av eller i samarbete med Gar-Bo besiktning. 

"När du bokar entreprenadbesiktning hos GarBo får du en noggrann och opartisk expert med dokumenterad erfarenhet av byggnadsteknik. Våra besiktningsmän fortbildas årligen och har särskild kunskap om skadeutveckling och vilka fel i en byggnad som kan få större konsekvenser. Vi handplockar våra besiktningsmän och kan därför lova att din personliga besiktningsman är både proffsig och serviceinriktad." (www.Gar-bo.se)