Offertförfrågan
Lekplatssäkerhet

Lekplatsbesiktning

Vi bedömer lekredskapet och dess omgivning för att fastställa lekplatsens säkerhetsnivå 
Diplomerad Lekplatsbesiktningsman enligt SERENO modellen, SS-EN 1176

Besiktningsmannen

Diplomerad Lekplatsbesiktningsman enligt SERENO modellen, SS-EN 1176

Enligt svensk standard SS-EN 1176 ska den årliga besiktningen eller installationsbesiktningen utföras av en oberoende kompetent person som inte varit direkt involverad i installationen och som inte är ansvarig för eventuella korrigeringsarbeten eller kostnader.

lekplatsbesiktning

Uppdraget

Lekplatsbesiktningar

Enligt svensk standard SS-EN 1176 ska följande besiktningar ligga till grund för förebyggande och avhjälpande underhåll

  • Installationsbesiktning

  • Rutinmässig visuell besiktning

  • Funktionsbesiktning

  • Årlig besiktning

lekplats

Besiktningsprotokoll

SERENO-modellen

I protokoll från säkerhetsbesiktning anges A, B och C-fel som klassning på de brister som påträffats på de besiktigade lekplatserna.

Denna klassning är ett sätt att bedöma allvarlighetsgraden hos påträffade brister och hur snabbt åtgärder för att undanröja risken bör genomföras. Klassningsmetoden är framtagen av certifieringsorganet SERENO.