Offertförfrågan
Bygglov, rivningslov, markarbeten kräver oftast en

Kontrollansvarig

med kunskap, erfarenhet och lämplighet för uppgiften
Av RISE certifierad kontrollansvarig

Kompetens

Av RISE Certifierad Kontrollansvarig enl. PBL

Den kontrollansvarige du anlitar måste vara certifierad. Kravet finns i EU:s tjänstedirektiv och innebär att bara personer som är certifierade får göra det en kontrollansvarig ska göra.


Husbesiktning

Uppdraget

Vid din sida under byggtiden

  • Upprättar kontrollplanen

  • Gör nödvändiga platsbesök under byggtiden

  • Finns vid din sida i kontakten med kommunen

  • Bevakar att myndigheternas krav på tillsynoch kontroll uppfylls

SBR

SBR Byggingenjörerna 

SBRs expertgrupp för kontrollansvariga enl. PBL

Vi är medlem i SBRs expertgrupp för kontrollansvariga enligt PBL.

"KA-gruppen är ett nätverk och kompetensforum för Kontrollansvariga enligt Plan- och Bygglagen, och som uppfyller SBRs särskilda krav" (www.SBR.se)

gar-bo

Sammarbeten 

Gar-Bo Besiktning AB

Vi är kontrollansvarig på uppdrag av eller i samarbete med Gar-Bo besiktning. 

"När du bygger hus behöver du anlita en certifierad kontrollansvarig som ska finnas vid din sida under byggtiden och hjälpa dig att säkerställa att projektet följer plan- och bygglagen. Hos Gar-Bo kan du boka en certifierad kontrollansvarig med byggteknisk expertis och kunskap om hur du förebygger skador i ditt hus." (www.Gar-Bo.se)